باور کنيد يا باور نکنيد

پيش بيني،کشف و ساخت جديدترين دستگاه دروغ سنج اشخاص

روشهاي تقويت حافظه و ذهن اشخاص و کسب علم و دانش

طريفه

تذکره عطار

وصيت به طلاب

توان و قدرت علوم غريبه(مواظب مدعيان دروغين باشيد)

حکمت ملاقات شيخ ابو (ع ث م ا ن )با شيخ يوسف

آيا جن ميتواند چيزي را بلند نموده و يا به انسان مضرت برساند؟

آيا مردمان بايد از هر کار حکيم در معالجه پيشي بگيرند يا به نظر او اقتدا نمايند؟

آيا گاهي فحش و ناسزا هم ميتواند موجب علاج باشد؟

راه رفتن به روي آب در علوم غريبه چگونه است؟

مهره مار چيست و آيا حقيقت عيني و وجود خارجي دارد يا خير؟ lapis ophites

تولد گوسفند با 8 پا

فايده براي دفع تب

محاسبات نجومي فلکي و علت غرق شدن کشتي تايتانيک TITANIC

تأثير زمان و نوع اتصالات فلکي بر جهان هستي - انساني با دو سر

نقش ها و حروف کنده کاري شده در اهرام مصر

Saeed Mazraeh Home Page - سعيد مزرعه

باور کنيد يا باور نکنيد

پيش بيني،کشف و ساخت جديدترين دستگاه دروغ سنج اشخاص

روشهاي تقويت حافظه و ذهن اشخاص و کسب علم و دانش

طريفه

تذکره عطار

وصيت به طلاب

توان و قدرت علوم غريبه(مواظب مدعيان دروغين باشيد)

حکمت ملاقات شيخ ابو (ع ث م ا ن )با شيخ يوسف

آيا جن ميتواند چيزي را بلند نموده و يا به انسان مضرت برساند؟

آيا مردمان بايد از هر کار حکيم در معالجه پيشي بگيرند يا به نظر او اقتدا نمايند؟

آيا گاهي فحش و ناسزا هم ميتواند موجب علاج باشد؟

راه رفتن به روي آب در علوم غريبه چگونه است؟

مهره مار چيست و آيا حقيقت عيني و وجود خارجي دارد يا خير؟ lapis ophites

تولد گوسفند با 8 پا

فايده براي دفع تب

محاسبات نجومي فلکي و علت غرق شدن کشتي تايتانيک TITANIC

تأثير زمان و نوع اتصالات فلکي بر جهان هستي - انساني با دو سر

نقش ها و حروف کنده کاري شده در اهرام مصر

علاقمند شدن زوج به شخص ديگر در هنگام عقد

علت مسلمان شدن يکي از دانشمندان يهودي امريکايي _ روبرت گيلهم

فوايد مهم براي معالجه بعضي امراض کليه

خطبه عقد و زوجيت مبارک

آيات طلب فرزند مبارک

درمان نازايي مرد و زن

طلب فرزند پسر

اتومبيل نفرين شده

خاطرات ماندگار

حقیقت داشتن جادو و تأثیرات آن

حکایتی در حالات شیخ بهایی و سید میرداماد

تقدیر و حکم الهی 1

قوای خارق العاده انسان

 بوعلی سینا و جوان عاشق

شمه ای از حالات شیخ محمد بهایی (ره)

معالجه فلج موضعی

اعتراف جالینوس به قضا و قدر الهی

علم احکام نجوم و محاسبات آينده بيني محدود